Doprava zdarma nad 2 500 Kč. Kolagenová tyčinka od Powerlogy k nákupu nad 3000 Kč. ✨

MikroLuna mého lůna

Opomíjená síla vaginálního mikrobiomu v životě ženy

Nakoukni na párty v suterénu!

Dole to pořádně žije a je to jedině dobře! Když se řekne mikrobiom, pravděpodobně se Ti vybaví spíš společenství mikroorganismů našeho střeva. Takových lokálních mikrobiomů máme ovšem po těle mnohem více, ať už je to již zmiňovaný mikrobiom střevní, kožní, ústní, či právě vaginální. Každý z nich je co do složení, velikosti i zastoupení jednotlivých druhů mikroorganismů (pro zjednodušení budu dále jmenovat pouze bakterie) specifický a má na svůj život jiné nároky, vyplývající z odlišných podmínek obývaného prostoru. Tvůj mikrobiom se liší i na pravé a levé ruce (pokud jsi například levačka, provádíš určité typy činností právě levou, a naopak pravou necháváš jiným, méně náročným činnostem) a je tak jedinečný jako duhovka či otisk prstu. Jednotlivá bakteriální městečka od sebe ale nejsou neprodyšně oddělená, navzájem se ovlivňují a komunikují spolu. Však nakonec stále všichni obývají stejné planeTělo! 

Vaginální mikrobiální městečko to nemá ve svém životě zdaleka tak jednoduché, neboť vaginální prostředí je dynamicky proměnné na základě cykličnosti, hormonálních změn či životního cyklu ženy (1). A co teprve stav, kdy žena nemá cyklus pravidelný, a vaginální mikrobiom tak čelí náhlým výkyvům či je z mnoha důvodů oslabena jeho “domobrana”? Není lehké v takové nejistotě pořádat kvalitní párty a prospívat, Tvé bakterie se ale snaží, seč mohou! Částečným ukazatelem takové kvalitní a zdravé párty je samotný seznam bakteriálních hostů, není to ovšem jediný a dostatečný ukazatel. Mnoho nám poví také celkový zdravotní, emoční a imunitní stav ženy, její individuální fyziologie a metabolismus, stav střevního mikrobiomu, hormonální (ne)rovnováha, životní styl, etnicita i genetické predispozice. Nebyla by to ovšem zdaleka taková zábava, pokud bychom dopodrobna znali seznam hostů i přesný průběh párty. Hlavu nám stále zamotává příliš mnoho nejasností a výzkum vaginálního mikrobiomu zůstává i nadále v plenkách (a později kalhotkách, že). 

Kdo na párty nemá chybět a jak je to s cateringem?

Jak jsem již výše naznačila, studium seznamu vaginálních hostů není zrovna snadný oříšek, zčásti kvůli nemožnosti pěstovat tyto kmeny bakterií na Petriho miskách i jiném laboratorním vybavení (pro vaginální bakterie je to natolik odlišné prostředí, že v něm nejsou schopny vyrůst) a také, jak nás biovýzkum stále jemně, ale nesmlouvavě učí, nic není tak jednoduché a jasné, jak bychom si přáli (2). A teď už doopravdy, jak je to tedy s těmi hosty?

Méně je více a síla je především v rovnováze; nikdo si nesmí moc vyskakovat. Byť neexistuje žádný dokonalý seznam bakteriálních kmenů odlišující vaginálně zdravou ženu od ženy v dysbalanci, ukazuje se, že zdravý vaginální mikrobiom většinou zastupuje méně kmenů ve vzájemné rovnováze, než je tomu u velmi komplexního mikrobiomu střevního. Tento fakt je dán především skutečností, že skrze střevo posíláme mnoho výživného materiálu, zatímco vaginální mikrobiom je nutričně jednotvárnější a ne každý kmen bakterií z něj dokáže fungovat. Nárůst diverzity tak naopak může poukazovat na vaginální dysbiózu (3). Na vaginální párty proto pozvi jen ty nejváženější baktHosty, které si budeš hýčkat. 

Mezi nejčastější obyvatele našeho vaginálního mikrobiomu zahrnujeme kmeny Lactobacillus, které původně pocházejí pravděpodobně ze střevního mikrobiomu (ráda bych zareagovala, že jim tam bylo asi příliš těsno, ale to si tím stěhováním bakteriálních národů příliš nepomohly…), podobně jako třeba kvasinka Candida (a o těch si v příštích článcích rozhodně ještě povíme). Zdravý vaginální mikrobiom ale také na laktobacilech vůbec stavěný být nemusí, což dokazují studie prováděné na ženách z afroamerické a hispánské populace (4). Bylo ovšem zároveň prokázáno, že toto ne-laktobacilární osazení bývá náchylnější k pohlavně přenosným onemocněním a infekcím – zmíním pouze jednu studii, ale neváhej napsat, pokud chceš důkazů více (5). V tomhle kouzelném prostředí proto můžete najít různé typy bakterií, virů i kvasinek (mnoho mikroorganismů jsme navíc pravděpodobně stále neodhalili) a nemusí to nutně znamenat dysbiózu a nemoc. Další výzkum založený na obsáhlých databázích by nám mimo jiné mohl odhalit více rozdílů mezi mikrobiomem plodné a neplodné ženy, ženy s častými vaginálními záněty a bez nich či ženy užívající a neužívající hormonální antikoncepci. 

A co jsem myslela tím jednotvárným cateringem? Bakterie v našem lůně si mohou z vaginálního kyselého luMenu nabídnout jakožto hlavní chod především glykogen (není ale jediným zdrojem živin), polymer glukózy, jehož kontrolním šéfkuchařem je – podržte si kuchařské čepice – estrogen! Je nám proto jasné, kdo má nad naší vaginální párty vskutku “periodický” dohled. 

Lactobacily, ale i mnohé jiné mikroorganismy, fermentují glykogen na laktózu a laktát (prakticky kyselinu mléčnou), čímž, ve spolupráci s produkcí epitelu, vzniká specifické kyselé prostředí.

Netvař se tak kysele, v kyselu je vesele

Skutečně. Kyselé pH je v kontextu vaginálního prostředí prospěšné, protože znesnadňuje přežívání patogenů, které jsi na párty nepozvala, a které by se moc rády infiltrovaly a Tebe tak infikovaly (3). Ovšem i zde platí, že rozdílné složení bakteriálních kmenů vede k jiné hladině kyselosti, proto mají Afroameričanky a Hispánky vyšší pH než Bělošky a Asiatky (6). 

Kyselina mléčná vzniká při bakteriální hostině ve dvou formách a jejich správný poměr slibuje vyšší obranyschopnost zvaných (7). Právě laktobacily ve formě probiotik díky kyselině mléčné mohou Tvůj párty hrad chránit před nájezdníky. Složení každého mikrobiomu je ovšem jedinečné, a my ho tak můžeme spíše dodatečně podporovat než zázračně vyměnit a opravit (tak razantní krok by navíc měl pravděpodobně spíše opačný efekt). Kyselina mléčná má na Tvé párty roli vyhazovače – aktivně chrání před pohlavně přenosnými onemocněními, kam patří Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, HIV, herpes-simplex virus nebo papilomavirus (8), na její ostatní role ovšem věda stále teprve přichází. Stejně jako je tomu u laktobacilů, tak ani kyselé prostředí samo o sobě neslibuje zdravý vaginální mikrobiom a nepřítomnost nemoci, je ovšem jedním z mnoha indikátorů, na které se můžeme zaměřit a podpořit je. 

V kontaktech je síla i nebezpečí

Ani Tvá privátní párty není zcela uzavřený svět. Hosté přichází a odchází, mění se jejich počty i nálady, bývají ovlivňováni venkovním prostředím a komunikují s ním. Většina Tvého jednání ve světě ovlivní i zábavu na párty. Velmi zásadní vliv, což si jistě sama domyslíš, má na Tvé lůno sexuální aktivita (9), jejíž působení popíšu v jednom z dalších článků. Přílišná a hrubá intimní hygiena je zase jako ten nepříjemný pán v bytě nad tanečním parketem, který může v mžiku zavolat policii a zkazit na párty všechnu zábavu. Dlouhodobým škodíkem je pochopitelně i nevhodný životní styl postavený na nevyvážené stravě, pití alkoholu či kouření (9, 10). Ohromné téma je hormonální antikoncepce – cítím se zavázána na toto téma nějaký samostatný článek zpracovat, neboť důsledky jejího užívání mohou být opravdu dalekosáhlé a každá žena by si toho měla být vědoma. Přinejmenším obdobně problematickým, ne-li ještě nebezpečnějším disruptorem je nadužívání lokálních poševních antibiotik či dokonce jejich užívání mimo vhodné a řádně ověřené důvody (11). Roli hraje také Tvá psychika, imunita, hormonální změny a stav střevního a ústního mikrobiomu. Však od sebe tyhle mikrobiální vesničky nejsou zase tak daleko a sdílí spolu mnoho společného (12, 13). 

Seznam faktorů, které se na Tvém vaginálním zdraví i nemoci podílí, je až závratně dlouhý, mým úkolem je proto všechny alespoň zmínit. Ne proto, abych Tě vystrašila, ale abych Ti poskytla vodítko, že i zdánlivě nesouvisející jednání a fyziologické procesy mohou přímo či nepřímo ovlivnit průběh suterénní párty, a je proto dobré si své jednání zvědomit. Tak, jako si takové věci začínáme ve velkém uvědomovat v souvislosti se střevním mikrobiomem, mělo by takové povědomí vzrůstat i o tom vaginálním. Nikdo přece nechce na párty zbytečné problémy. 

Když pravda a láska vítězí a vychází na světlo

Co myslím tímhle nadpisovým “Letním přemítáním”? Porod! Vaginální mikrobiom by totiž neměl zajímat pouze ženy, ale také naše partnery a muže obecně. Nejenže zdraví partnerčina lůna ovlivní celý sexuální vztah i zdraví muže, vaginální mikrobiom je ale také na samém počátku našeho příchodu na svět, ať už jsme jakéhokoliv genderu. Přirozený porod totiž osidluje tělo i ústa miminka vaginálním, kožním, ústním i střevním mikrobiomem maminky – miminko tak dostává do života velmi bohatou výbavu. Oproti tomu miminko, přicházející na svět císařským řezem, bývá zpravidla osídleno převážně mikrobiomem kožním a jeho výbava je daleko chudší. Na mnoha místech světa se proto při porodu provádí tzv. transplantace vaginálních sekretů, kdy je miminko sekretem dodatečně potřeno (14). I zde ovšem platí pravidlo opatrnosti a potřeby dalších studií. Něco z naší ženské intuice nám však jistě napovídá, že na přirozený porod jsme po celé věky adaptované a miminku tak pestrá porodní nadílka prospěje více. Na toto místo ovšem patří také dodatek, že mnoho císařských porodů je nevyhnutelných a zachránilo nespočet životů. Jde pouze o kontextuální podmínky, které při porodu zajišťujeme, a k nim patří mimo mikrobiální kontakty také relativní fyzická a psychická pohoda maminky. Vše je v pořádku, pokud respektujeme život a zdraví. 

V dalších článcích poukážu například na dynamické změny vaginálního mikrobiomu v rámci menstruačního i životního cyklu, na možné dysbalance i jejich řešení a na všeobecnou prevenci a podporu vaginálního prostředí. 

Pošli na párty trochu své láskyplné pozornosti a stejně tak pozorně čti pokračování MikroLunárního příběhu. Brzy na čtenou, Sys.

Zdroje

(1) Gajer P, Brotman RM, Bai G, et al. Temporal dynamics of the human vaginal microbiota. Sci Transl Med. 2012;4(132):132ra52. doi:10.1126/scitranslmed.3003605 

(2) Human Microbiome Project Consortium. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. Nature. 2012;486(7402):207-214. Published 2012 Jun 13. doi:10.1038/nature11234

(3) Vaginal microbiome. V. Buchta. Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK, Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. H. Žemličková, Ph. D. Ceska Gynekol. 2018; 83(5): 371-379

(4) Ravel J, Gajer P, Abdo Z, et al. Vaginal microbiome of reproductive-age women. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011;108 Suppl 1(Suppl 1):4680-4687. doi:10.1073/pnas.1002611107

(5) Brotman RM, Bradford LL, Conrad M, et al. Association between Trichomonas vaginalis and vaginal bacterial community composition among reproductive-age women. Sex Transm Dis. 2012;39(10):807-812. doi:10.1097/OLQ.0b013e3182631c79 

(6) Huang B, Fettweis JM, Brooks JP, Jefferson KK, Buck GA. The changing landscape of the vaginal microbiome. Clin Lab Med. 2014;34(4):747-761. doi:10.1016/j.cll.2014.08.006

(7) O’Hanlon DE, Moench TR, Cone RA. Vaginal pH and microbicidal lactic acid when lactobacilli dominate the microbiota. PLoS One. 2013;8(11):e80074. Published 2013 Nov 6. doi:10.1371/journal.pone.0080074

(8) Aldunate M, Srbinovski D, Hearps AC, et al. Antimicrobial and immune modulatory effects of lactic acid and short chain fatty acids produced by vaginal microbiota associated with eubiosis and bacterial vaginosis. Front Physiol. 2015;6:164. Published 2015 Jun 2. doi:10.3389/fphys.2015.00164

(9) Beigi RH, Wiesenfeld HC, Hillier SL, Straw T, Krohn MA. Factors associated with absence of H2O2-producing Lactobacillus among women with bacterial vaginosis. J Infect Dis. 2005 Mar 15;191(6):924-9. doi: 10.1086/428288. Epub 2005 Feb 8. Erratum in: J Infect Dis. 2005 May 15;191(10):1785. PMID: 15717268

(10) Brotman RM, He X, Gajer P, et al. Association between cigarette smoking and the vaginal microbiota: a pilot study. BMC Infect Dis. 2014;14:471. Published 2014 Aug 28. doi:10.1186/1471-2334-14-471 

(11) Vallor AC, Antonio MA, Hawes SE, Hillier SL. Factors associated with acquisition of, or persistent colonization by, vaginal lactobacilli: role of hydrogen peroxide production. J Infect Dis. 2001 Dec 1;184(11):1431-6. doi: 10.1086/324445. Epub 2001 Oct 30. PMID: 11709785

 (12) Petricevic L, Domig KJ, Nierscher FJ, Krondorfer I, Janitschek C, Kneifel W, Kiss H. Characterisation of the oral, vaginal and rectal Lactobacillus flora in healthy pregnant and postmenopausal women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jan;160(1):93-9. doi: 10.1016/j.ejogrb.2011.10.002. Epub 2011 Nov 15. PMID: 22088236

(13) El Aila NA, Tency I, Claeys G, et al. Identification and genotyping of bacteria from paired vaginal and rectal samples from pregnant women indicates similarity between vaginal and rectal microflora. BMC Infect Dis. 2009;9:167. Published 2009 Oct 14. doi:10.1186/1471-2334-9-167

(14) Clemente JC, Dominguez-Bello MG. Safety of vaginal microbial transfer in infants delivered by caesarean, and expected health outcomes. BMJ. 2016 Mar 31;352:i1707. doi: 10.1136/bmj.i1707. PMID: 27033374

Kristie