Doprava zdarma nad 2 500 Kč. ✨

MikroLuna v jednom (životním) kole

Jak je vaginální mikrobiom dynamicky ovlivňován menstruačním i životním cyklem?

Byl jednou jeden vaginální život

Pro bakterie Tvého lůna a jeho okolí je život jako dovádění ve vlnách na pláži. Může to být zábava, ale také velké riziko. Chvíli se bakterie mohou vézt na vlně prosperity a euforie, ale za chvíli je nepřízeň divokého prostředí stáhne pod hladinu. A tak to jde stále dokola, u někoho v předvídatelnějších, u někoho v méně předvídatelných, chaotických epizodách. 

Vaginální prostředí není zdaleka tak stabilní, jak by se na první pohled mohlo zdát (však i na kůži, do úst a svého střeva vkládáme velmi diverzifikovaný mišmaš surovin – nic není stálé a neměnné), jde o místo dynamicky proměnné, ovlivňované mnoha vnitřními i vnějšími faktory. Proto pokud jsi ještě nečetla úvodní článek MikroLuny, směle do něj zde. Většina těchto změn Tvůj vaginální mikro-ekosystém pouze trénuje v pozornosti, občas se ale Tvá obranyschopnost vymkne z rukou a na řadu přijdou infekce či různé symptomatické projevy dysbalance. I ve funkční a bezproblémové vaginální éře (vysoce) relativní stability prochází místo, kam slunce běžně nesvítí, neustálými změnami a zatěžkávacími zkouškami. 

Mnoho z těchto zatěžkávacích zkoušek zastanou cyklické i acyklické hormonální změny v průběhu celého našeho života. Jak jsem již v předchozím článku nakousla, hlavním šéfkuchařem a kontrolorem vaginálního luMenu je estrogen a spolu s ním hladina glykogenu. Pro zopakování doplním, že glykogen je polymerní forma cukru glukózy a touto formou se živí mnoho vaginálních bakterií. Produkci a regulaci glykogenu má na starosti právě hormon estrogen. Výskyt a množství obou těchto agentů v průběhu celého našeho života ani ve fázích jednotlivých menstruačních cyklů nejsou stálé, a my si proto letem světem představíme jednotlivé životní fáze ženy a spolu s nimi i změny ve vaginální mikroflóře. Měj ovšem na paměti, že mnoha informacím stále nerozumíme nebo je věda ještě ani neodhalila, a proto minimálně prozatím neexistuje definice “zdravého” vaginálního mikrobiomu. Každá jsme jiná, na duši i na těle, a náš vaginální mikrobiom je toho odrazem. Cílem je najít svoji individuální rovnováhu. 

Vstávej semínko holala

Náš vaginální mikrobiom přichází na svět vlastně hned spolu s námi, protože ho všichni, včetně mužů, dostáváme darem od našich maminek během porodu. Vlivem matčiných zbytkových estrogenů (neboť takto časně si své ještě neprodukujeme) se ihned po porodu a v rámci několika následujících měsíců začínají tito darovaní mikrobi specializovat na své nové místo bydliště. Formují tak mikrobiom kožní, ústní, střevní a u žen i vaginální (1). Poševní klenba je bakteriemi kolonizována během prvních 24 hodin a zůstává kolonizována po celý zbytek života (2). Pamatuj, že nic na světě není sterilní a neprodyšně odděleno od prostředí (kromě pár velmi důmyslných částí laboratoří, a i tam se to občas nepodaří). Cílem je nastolit mezi organismy vzájemnou relativní rovnost a přiměřenou fungující spolupráci. 

Během prvních pár týdnů po porodu začne mateřský estrogen podporovat tloustnutí vaginálního epitelu i produkci glykogenu a začíná hostina bakterií tvořících kyselinu mléčnou a tím kyselé pH. Tahle první večeře bakterio-páně ovšem netrvá příliš dlouho. Mateřský estrogen je brzy nenávratně zmetabolizován, vaginální epitel se opět ztenčuje, glykogen klesá a pH tak naopak stoupá a stává se zásaditějším (3). 

Lesní mikroškolka

Vaginální pH během našich dětských let je tedy neutrální až mírně zásadité, neboť zastoupení bakteriálních kmenů produkujících kyselinu mléčnou klesá vlivem nedostatku glykogenu. Vaginální prostředí v tomto časném životním období podporuje spíše růst střevních bakterií (např. Escherichia coli), které se stávají hlavními, byť přechodnými, obyvateli. S blížící se pubertou totiž jejich převaha klesá a do vedoucí pozice se opět dostávají spíše zástupci rodu Lactobacillus (4).

Pubescentní bakTeriér

Během puberty začíná produkce našeho vlastního estrogenu stoupat prostřednictvím zrání folikulů a tvoříme proto tlustší vaginální epitel a více glykogenu. Upřednostňujeme tak glykogen fermentující zástupce a naše vaginální pH se začíná opět tvářit kysele. Jako správný puberťák. 

S pubertou často přichází velké životní změny, včetně započetí sexuální života. Kyselé vaginální pH v rozmezí 4,0-4,5 a specifické bakteriální osazení, které v něm přežívá, je proto skvělou ochranou před patogeny (2, 5). Patogeni, pozor, domácí bakTeriér kouše! 

Produktivní F. L. věk bakterek

S příchodem menstruace přichází i produktivní věk, menstruační cyklus se postupně (v ideálním případě) zpravidelní a vaginální mikrobiom čelí velkým, ale periodickým změnám, kterým se neustále přizpůsobuje. 

U čtyř z pěti žen dominují kyselému vaginálnímu prostředí laktobacily, které ale nejsou jediným a nezbytným ustanovitelem “zdravého” a kyselého mikrobiomu (pamatujte, že zdravý mikrobiom znamená pro každého jednotlivce něco jiného). Kultivační metody odhalily rovněž běžný výskyt mikroorganismů Staphylococcus, Ureaplasma, Streptococcus, Mycoplasma, Enterococcus, Escherichia, Bifidobacterium, Candida a mnoho dalších (2). Na takovém seznamu můžeme se strachem zpozorovat původce některých onemocnění, interpretace nás ale nesmí svést na scestí. Tyto bakterie i kvasinky mohou bez problémů žít jako naši podnájemníci a neexistuje klasické rozdělení  na “hodné a zlé bakterie”. Snad jsou některé hodnější a některé více nebezpečné, ale hlavní je udržet prostředí ve vzájemné rovnováze a nenechat žádnému (ani tomu zdánlivě nejhodnějšímu) kmenu příliš mnoho prostoru pro růst. Teprve takový stav může podpořit rozvoj nemoci. 

Skladbu a relativní stabilitu našeho vaginálního mikrobiomu během života ovlivňuje mnoho faktorů. Velký dopad má náš milostný život – v jakém věku svůj milostný život započneme, jaké ochranné pomůcky zvolíme, kolik partnerů máme, s jakou frekvencí se milujeme či jaké milostné praktiky využíváme. Mezi další faktory patří volba veškerých produktů intimní hygieny i frekvence jejich používání, věk i genetika, užívání léků, fyzický i psychický stav či volba spodního prádla. 

K periodickým změnám vaginální prostředí dochází během každého menstruačního cyklu. Hladina estrogenu se v průběhu měsíce mění – mírně vzrůstá v luteální fázi a kolem ovulace dosahuje svého nejvyššího vrcholu, naopak během menstruace je hladina estrogenu nejnižší a spolu s tím a zároveň s proudem krve poševní pH vzrůstá na zásaditější a mikrobiom se tak může stát náchylnějším k infekcím. Na téma náchylnosti v období menstruace napsala krásný článek naše Terezka, čti zde. 

Pregnantní odstavec o bakteriích v očekávání

Během těhotenství jsou hladiny estrogenu – především estriolu – vysoké, neboť se na jejich produkci podílí i placenta. Poševní prostředí je tedy řádně okyselené a lépe chráněné. Vaginální mikrobiom těhotných žen je dle studií méně diverzifikovaný, stabilnější a mívá v průměru vyšší zastoupení laktobacilů, než je tomu u žen mimo těhotenství (6, 7). Těhotné ženy, které své tělo ctí a podporují, proto více září a mohou se těšit dobrému zdraví, včetně toho vaginálního. 

WoMenopauza

S přicházející menopauzou se estrogen začíná opět snižovat a menstruační cykly ustávají. Vaginální epitel postupně atrofuje a snižuje se také sekrece vaginální tekutiny a hladina glykogenu. Na takové změny vaginálního prostředí reaguje vzápětí mikrobiom a u většiny žen dochází opět k přesmyku z převahy glykogen fermentujících bakterií (převážně laktobacilů) na bakterie enterické (pocházející ze střeva) i jiné anaerobní (8). Vaginální prostředí je opět sušší, zásaditější a méně chráněné. 

Zajímavé výsledky přinesly studie zkoumající využití hormonální substituční terapie vaginálním estrogenem. Nicméně jako veškeré vnější zásahy do těla nese i tento svá rizika. Je proto na místě podporovat své tělo preventivně, holisticky a co možná nejjemněji, ve své každodennosti. Téma menopauzy se ženami rozhodně ještě otevřeme. Relevantních informativních a velkých studií na ženy po menopauze je bohužel málo, takže to vypadá, drahé ženy, že se do experimentů budeme muset pustit samy. 

Ze série těchto článků získáme postupně třeba lepší přehled o tom, jak náš kouzelný suterén funguje v průběhu celého života ve zdraví i nemoci a jak mu co nejvíce vyjít vstříc. I já sama se při jejím zpracovávání mnoho učím a těším se na praktické kroky, které ze série vyplynou k našemu soukromému bádání. 

Zdroje:

(1) Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M, et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(26):11971-11975. doi:10.1073/pnas.1002601107

(2) Farage MA, Miller KW, Sobel JD. Dynamics of the Vaginal Ecosystem—Hormonal Influences. Infectious Diseases: Research and Treatment. January 2010. doi:10.4137/IDRT.S3903

(3) Farage M, Maibach H. Lifetime changes in the vulva and vagina. Arch Gynecol Obstet. 2006 Jan;273(4):195-202. doi: 10.1007/s00404-005-0079-x. Epub 2005 Oct 6. PMID: 16208476

(4) Hammerschlag MR, Alpert S, Rosner I, Thurston P, Semine D, McComb D, McCormack WM. Microbiology of the vagina in children: normal and potentially pathogenic organisms. Pediatrics. 1978 Jul;62(1):57-62. PMID: 98750

(5) Huang B, Fettweis JM, Brooks JP, Jefferson KK, Buck GA. The changing landscape of the vaginal microbiome. Clin Lab Med. 2014;34(4):747-761. doi:10.1016/j.cll.2014.08.006

(6) Nunn KL, Forney LJ. Unraveling the Dynamics of the Human Vaginal Microbiome. Yale J Biol Med. 2016;89(3):331-337. Published 2016 Sep 30

(7) Saraf VS, Sheikh SA, Ahmad A, Gillevet PM, Bokhari H, Javed S. Vaginal microbiome: normalcy vs dysbiosis. Arch Microbiol. 2021 Sep;203(7):3793-3802. doi: 10.1007/s00203-021-02414-3. Epub 2021 Jun 13. PMID: 34120200

(8) Hickey RJ, Zhou X, Pierson JD, Ravel J, Forney LJ. Understanding vaginal microbiome complexity from an ecological perspective. Transl Res. 2012;160(4):267-282. doi:10.1016/j.trsl.2012.02.008

Kristie